Naprapati

Naprapati är en behandlingsform för rygg-, nack-, led- och muskelbesvär. Undersökning och behandling präglas av ett helhetstänkande där kroppen betraktas som en funktionell helhet. Det finns i dag ca 1200 aktiva naprapater i Sverige och naprapater är den största yrkesgruppen inom avancerad Manuell medicin.

Naprapaten förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i ryggrad, leder och muskler – akuta såväl som långvariga.

I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati.

All behandling föregås av en grundlig undersökning där målet är att lokalisera orsaken till patientens symptom. I behandlingen kombineras manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelsbehandling. Behandlingens målsättning är att minska smärta och återvinna kroppens naturliga funktion. För att uppnå bästa möjliga effekt kompletteras behandlingen ofta med förebyggande eller rehabiliterande träning och rådgivning.

Naprapatens utbildning

Naprapathögskolan i Stockholm ansvarar för utbildning av naprapater i Sverige. Utbildningen omfattar 4 år på heltid och motsvarar 240 poäng på högskola. Efter ett kompletterande praktikår inom offentlig vård och hos legitimerad naprapat kan naprapaten ansöka om socialstyrelsens legitimation. Legitimerad naprapat står under socialstyrelsens kontroll och arbetar under eget medicinskt ansvar.

Media

Nedanför ser du några filmer om olika besvär och hur en naprapat arbetar för att ta bort besvären.

Vad gör en Naprapat?

Smärta i axlarna

Ont i nacken

Smärta vid löpträning

Ont i ryggen