MASSAGE

Massage ger effektiv hjälp vid olika muskulära smärttillstånd.

Massagen ökar syretransporten till musklerna och ger en förbättrad funktion och ökad motståndskraft mot belastning. Vid redan uppkomna besvär kan massagen påskynda läkning, återhämtning och rehabilitering.

Behandling föregås av undersökning för att lokalisera orsaker till eventuella problem. Genom massagen frisätts hormonet oxytocin som har en lugnande inverkan. Därför ger massage också god effekt vid stressymtom.