Resultatuppföljning Del 1

För att vi ska kunna följa upp och utveckla vår verksamhet ber vi Dig besvara frågorna nedan. Frågorna besvaras i två delar. Del ett besvaras vid första behandlingstillfället och del två efter sista behandlingen. Enkäten skickas in här online.

Resultatuppföljning Del 1

Del 1, ifylles vid första behandlingstillfället