Vanliga besvär i kroppen

Smärta i nackens och skuldrans muskler och leder beror ofta på en felaktig arbetsställning eller långvarig ensidig belastning. Stress i olika former bidrar också till muskelspänningar i skuldra och nacke. En annan orsak kan vara inaktivitet som ger en försvagad och dåligt blodförsörjd muskulatur som inte riktigt klarar av sin uppgift. Ensidig träning eller bristande teknik kan också vara orsak till besvär i området.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt.

Det kan gälla till exempel ergonomi, avslappningsövningar eller träning.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med hänvisning till annan lämplig vårdgivare.

Nack besvär

Spänningshuvudvärk visar sig ofta i bakhuvudet, över ögon, panna och hjässa och brukar beskrivas som tryckande och molande. Ibland uppstår också värk i nacken, käkarna och tinningarna. Spänningshuvudvärk är vanlig och kan orsakas av långvarigt och statiskt arbete och psykiska påfrestningar. Synfel och problem i käkarnas leder och muskulatur kan också vara en orsak.

Vid hastigt insättande huvudvärk som du inte känner igen eller huvudvärk som kvarstår över längre tid är det viktigt att söka hjälp hos läkare för att utreda orsaken.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt.

Det kan gälla till exempel ergonomi, avslappningsövningar eller träning.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med hänvisning till annan lämplig vårdgivare.

Spänningshuvudvärk

Migrän innebär återkommande anfall av huvudvärk som ofta är ensidig och av sprängande/dunkande karaktär. Ljud och ljuskänslighet, illamående och kräkning kan också höra till bilden.

Det är oklart varför vissa människor får migrän men för de drabbade verkar anfallen bland annat kunna utlösas av viss mat och av spänningstillstånd i nackens muskulatur.

Anfallen kan komma både med eller utan förkänning. Tecken på att ett anfall är på gång kan vara synfenomen eller påverkan på känseln. Man kallar dessa förkänningar för aura.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. I de fall dina migränattacker utlöses av spänningar i rygg och nacke behandlas involverade muskler och leder.

Vi följer upp med personligt anpassade råd kring livsföring och träning.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med hänvisning till annan lämplig vårdgivare.

Karaktäristiskt för käkledsbesvär är smärta i käken, spänningar som gör att man att man biter ihop, pressar tungan, gnisslar tänder, eller har svårigheter att öppna eller stänga munnen. Det kan även knäppa i käken. Symtom relaterade till käkledsbesvär kan vara spänningshuvudvärk, tinnitus eller nacksmärta. Det finns många muskler kopplade till käken. Spänningar i dessa kan leda till störningar i käkleden. I käkleden finns också, precis som i knäleden, en broskskiva som kallas menisk. Den kan också vara orsak till smärta i leden.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären.Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt. Det kan gälla till exempel ergonomi, avslappningsövningar eller träning. I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med hänvisning till annan lämplig vårdgivare.

“Spänningshuvudvärk”

En vanlig orsak till axelbesvär är belastning av axeln som den inte var redo för till exempel för snabb ökning av frekvens, tyngd eller rörelseuttag i träning. En annan orsak är till exempel hantverk som kräver arbete med armarna ovanför axelhöjd eller upprepad statisk eller repetitiv belastning av axlarna.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt.

Det kan gälla till exempel ergonomi, avslappningsövningar eller träning.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare.

“Spänningshuvudvärk”

Musarm är inte en entydig diagnos utan används ofta som en beskrivning av olika symtom i armar eller händer hos personer som arbetar vid dator.

Symtomen kan vara smärta, stelhet, dålig känsel, fumlighet i händerna, pirrningar i händer och armar, svårigheter att öppna och knyta handen, köld- eller värmekänsla, ömma muskler i armar och händer.

Besvären kan ha sitt ursprung från många olika områden i nacke, skuldra och arm. Därför är det extra noga att utreda grundorsaken till besvären innan man tar beslut om åtgärd

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt.

Det kan gälla till exempel ergonomi, avslappningsövningar eller träning.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare.

Tennisarmbåge är en överansträngning av underarmens muskulatur som leder till en irritation och smärta vid seninfästningen på utsidan av armbågen. Ibland kan smärtan även stråla ut mot underarm och hand. Smärtan förstärks oftast av att handen böjs uppåt.
Ofta kommer besvären smygande och kan bero på upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar över tid. Att belasta underarmen, handleden och handen med intensivt arbete man inte är van vid kan också vara en tänkbar orsak.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt.Det kan gälla till exempel träningsråd avseende både rörlighet och styrka.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare.

“Tennisarmbåge

Smärta i hälsenan beror vanligen på längre tids överbelastning. Stramhet eller svaghet i vadmusklerna och bristande stabilitet från höft och knä kan höja risken för överbelastningsmärta i hälsenan. Ibland beror smärtan också på en akut skada.

Vanliga symtom är morgonstelhet, smärta under och efter aktivitet, tryckömhet och/eller svullnad över senan, knäppningar vid rörelse, nedsatt styrka och hälta.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt. Det kan gälla till exempel träningsråd avseende både rörlighet och styrka.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare.

“Hälsenebesvär”

En vanlig orsak till knäsmärta är en överbelastning av knät och dess omgivande strukturer men knäbesvär kan även bero på till exempel artros.  En alltför snabb progress eller ökning av belastning i till exempel löpning eller styrketräning kan vara en tänkbar orsak särskilt om förutsättningarna som krävs för aktiviteten brister i form av sämre rörlighet, styrka och teknik.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt.

Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt. Det kan gälla till exempel träningsråd avseende både rörlighet och styrka.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare.

Knäledsbesvär

I dagligt tal används termen ischias för ryggvärk som strålar från ryggens nedre del och ut i benet och ibland ner i foten. I medicinsk bemärkelse är termen begränsad till att beskriva smärttillstånd som orsakas av någon form av irritation av ischiasnerven tex från ett diskbråck. Ibland kan sätesmusklerna ge upphov till en smärta som påminner om ischias. Orsakerna till muskelrelaterade besvär kan vara långvariga, ensidiga arbetsställningar, inaktivitet eller överansträngning. Strålningar, domningar eller stickningar i benet är i regel helt ofarligt men kan vara väldigt smärtsamt. Vid känselbortfall på insidan av låren eller om du har svårt att hålla urin eller avföring ska du direkt kontakta akutmottagning.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. När det gäller ischias är det viktigt att klargöra om orsaken till smärtan kommer från retning av ischiasnerven eller av spända muskler. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt. Det kan gälla till exempel träningsråd avseende både rörlighet och styrka.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare.

“Knäledsbesvär”

Ordet ryggskott eller akut lumbago brukar användas vid plötslig eller gradvis värk framförallt ländryggen. Vid ryggskott upplevs ofta akut, huggande smärta med svårighet att gå/stå rakt och svårigheter att ställa sig upp från sittande/liggande. Man kan även uppleva symtom som ischias eller lättare utstrålning till säte och eller benen. Ryggskottet beror sällan på någon allvarlig skada eller bakomliggande sjukdom. Smärtan kan komma från många olika strukturer i ryggen, t ex från muskler, lederna mellan kotorna, diskarna eller ledbanden. Risken att drabbas av ryggskott ökar om du har en stillasittande vardag, är svag eller stel i kroppen eller är stressad.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt. Det kan gälla till exempel träningsråd avseende både rörlighet och styrka.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare.

Smärta och stelhet i ryggens nedre del har ofta samband med långvarig upprepad eller statisk belastning och ensidig arbetsställning. Inaktivitet är också något som är en vanlig bidragande orsak. Lokala muskelspänningar uppstår som påverkar ryggradens funktion och det gör det svårare att hitta en bekväm arbetsställning. Ryggen blir fort trött och en ond cirkel uppstår. Ofta är orsaken en kombination av nedsatt funktion i ryggens leder och ökad anspänning i ryggens muskler som när de blir trötta ger upphov till smärta.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt. Det kan gälla till exempel träningsråd avseende både rörlighet och styrka.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare.

“Knäledsbesvär”

Svanskotan är den nedersta delen av ryggraden. Vanliga orsaker till smärta i områden är tex fall där man sätter sig på rumpan eller vaginal förlossning. Ofta är det smärtsamt att sitta eller resa sig från sittande men det kan även smärta att promenera/ springa, böja sig framåt eller gå på toaletten. Smärta som upplevs i svanskotan kan också komma från ryggens leder eller bäckenbotten.

Ditt besök hos oss inleds med noggrann undersökning genom både intervju och klinisk undersökning för att hitta orsak till besvären. Undersökningen omfattar ofta ett större område än just där du har ont eftersom kroppens olika muskler och leder har ett nära samarbete och kan påverka varandra både positivt och negativt. Utöver behandling av involverade muskler och leder diskuterar vi ofta strategier för bättre funktion långsiktigt.
Det kan gälla till exempel träningsråd avseende både rörlighet och styrka.

I de fall vi bedömer att naprapati eller massage inte är rätt insats hjälper vi dig med rekommendation om annan lämplig vårdgivare